Trụ sở nhà máy xử lý nước mặt Sông Đuống

Địa điểm : Hà Nội, Việt Nam

Hạng mục : Văn phòng/ trụ sở chính, Cảnh quan

Khách hàng: Công ty cổ phần nước mặt Sông Đuống

Tình trạng: Trong quá trình thiết kế

Thời gian: 2018