The Nostalgia

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạng mục: Hội nghị, Sự kiện

Khách hàng: The Vibes Vietnam co.,tld

Tình trạng: Hoàn thành

Thời gian: 2020