Nhà câu lạc bộ sân Golf Sapa Grand và các tiện ích khác

Địa điểm: Lào Cai, Việt Nam

Hạng mục: Sân Golf

Khách hàng: T&D Group

Tình trạng: Đang thực hiện

Thời gian: 2022