Khu thương mại bến tàu WB Arena

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC – HỢP TÁC CÙNG CK&A

Địa điểm: Phnom Penh, Cambodia

Hạng mục: Bán lẻ, Trung tâm giải trí

Khách hàng: Home Ground

Tình trạng: Hoàn thành

Thời gian: 2019