Khu phức hợp The Peak

Thiết kế kiến trúc – hợp tác cùng CK&A International

Địa điểm: Phnom Penh, Cambodia

Hạng mục: Căn hộ, Văn phòng, Bán lẻ

Khách hàng: Oxley Worldbridge – Singapore / Cambodia

Tình trạng: Hoàn thành

Thời gian: 2017