Khu phức hợp The Palms

Thiết kế kiến trúc – hợp tác cùng CK&A International

Địa điểm: Phnom Penh, Cambodia

Hạng mục: Khu dân cư, Thương mại

Khách hàng: Oxley Holdings

Tình trạng: Hoàn thành

Thời gian: 2016