Khu phức hợp Sunwah

Thiết kế kiến trúc – hợp tác cùng CK&A International

Địa điểm: Phnom Penh, Cambodia

Hạng mục: Căn hộ, Thương mại, Penthouse

Khách hàng: Sunwah Group

Tình trạng: Đang thực hiện

Thời gian: 2018