Nhà câu lạc bộ Golf Xuân Thành

Địa điểm: Hà Tĩnh, Việt Nam

Hạng mục: Sân Golf

Khách hàng: Mường Thanh Group

Tình trạng: Hoàn thành

Thời gian: 2020