Khách sạn Mường Thanh – Phú Quốc

Địa điểm: Kiên Giang, Việt Nam

Hạng mục: Khách sạn

Khách hàng: Mường Thanh Group

Tình trạng: Hoàn thành

Thời gian: 2016

Số phòng : 200 phòng