Khách sạn Golf Mường Thanh – Diễn Lâm

Địa điểm: Nghệ An, Việt Nam

Hạng mục: Khách sạn, Thương mại

Khách hàng: Mường Thanh Group

Tình trạng: Đang thiết kế

Thời gian: 2023