Khách sạn Mường Thanh Luxury Xuân Thành

Địa điểm: Hà Tĩnh, Việt Nam

Hạng mục: Khách sạn

Khách hàng: Mường Thanh Group

Tình trạng: Hoàn thành

Thời gian: 2020

Số phòng: 178 phòng