Dự án sân Golf G03

Địa điểm: Việt Nam

Hạng mục: Sân golf

Khách hàng: Riêng tư

Tình trạng: Trong quá trình thiết kế

Thời gian: 2023