Công viên sinh thái ngập mặn Phú Hài

Địa điểm: Phan Thiết, Việt Nam

Hạng mục: Quy hoạch

Khách hàng: Ban QLDA công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận. Việt Nam

Tình trạng: Đang thực hiện

Thời gian: 2021