Căn hộ Riviera Point

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạng mục: Nội thất

Khách hàng: Riêng tư

Tình trạng: Hoàn thành

Thời gian: 2022